Formulario de inscrición no banco de libros

Un ano máis, dende a ANPA COBAS DO CEIP OS TILOS, imos por en marcha o BANCO DE LIBROS para o alumnado de 4º de primaria (OS ALUMNOS/AS DE SEXTO ESTE ANO TERÁN EDIXGAL E OS LIBROS QUE TEMOS NESTE BANCO DE LIBROS SUMARANSE AOS DO FONDO SOLIDARIO QUE TEN O COLEXIO PARA QUE OS NENOS POIDAN CONSULTALOS NO CENTRO) .

Por elo, precisamos que nos indiquedes que alumnas/os van a aportar (doar) libros ao Banco (os que sexan de titularidade propia e que non se mercasen co cheque que concede Educación) e quenes precisan libros do mesmo para o vindeiro curso escolar 2019-2020.

NO CASO DE IRMÁNS QUE VAIAN NO MESMO CURSO, DEBE CUBRIRSE UN FORMULARIO POR CADA UN DELES.


Este servizo está incluido dentro da cuota de 25€ anual que cobra a ANPA pola xestión dos servizos.

Todos aquelas/es alumnas/os que non teñan libros para doar ou non queiran libros dalgúns dos cursos sinalados deben marcar a opción «»NON DISPOÑO/NON QUERO»

Recibirás no correo electrónico indicado o formulario cuberto para que che quede constancia do que solicitas 🙂

Procuraremos, antes do 15 de xullo indicarvos por correo electrónico os libros que podemos deixarche en empréstimo.

DATOS DE CONTACTO ANPA COBAS DO CEIP OS TILOS E HORARIO DE OFICINA

De luns a venres de 9:00 a 10:30 e os martes tamén pola tarde de 16:30 a 18:00h (dende o primeiro día lectivo de setembro ata o último día lectivo de xuño)

OS LIBROS SERÁN REPARTIDOS POR RIGUROSA ORDE DE INSCRICIÓN
Advertencia legal: la información de este mensaje de correo electrónico es confidencial y se dirige exclusivamente al destinatario previsto. Si ha recibido el mensaje por error, por favor, notifíquelo al remitente y bórrelo sin copiarlo, registrarlo o distribuirlo.

Le recordamos que ha recibido esta comunicación porque sus datos están incluidos en un fichero responsabilidad de ANPA COBAS, con la finalidad de remitirle información relacionada con el propio servicio o la gestión del mismo. Si no desea recibir más comunicaciones o quiere modificar sus datos de contacto, puede hacerlo por medio del email: anpacobas@gmail.com

Inscrición no Banco de libros

Formulario
4º Que libros de asignaturas de 4º doarás?
5º Que libros de asignaturas de 6º doarás
6.- Quero solicitar os libros deste curso e destas asignaturas ao Banco de Libros:
Se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado.
© Copyright - ANPA COBAS | Diseño de territorioweb.es