Delegación de voto

Queridas familias:

O luns temos unha votación moi importante,e debido as inquedanzas de socios e socias por si era posible delegar o voto,fixemos as nosas consultas coa Federación de Anpas,onde nos dixeron que sí era posible.

Para poder facilitar este trámite poñemos a vosa disposición este documento (adxunto).

Debe vir debidamente cuberto.

O documento debe vir asinado polo delegante e a persoa a que se autoriza para votar no seu nome.

E fotocopia do DNI da persoa que delega o voto.

E no momento da votación pronunciarse con dito voto

.Delegación voto asam. extraord

Delegación voto asamblea ordinaria copiaDelegación voto asam. extraord