Banco de libros

Xa se poden doar ao Banco de libros os textos 4º de Primaria.

Os libros serán devoltos en xuño e  entregados as familias que os soliciten en setembro (data por determinar).

O formulario para facelo será como en anos anteriores.

http://anpacobas.org/banco-de-libros/

A orde de entrega

Para recoller os textos do Banco de libros, e da cordo co protocolo que se está a levar dende o centro, o día que se vos comunique por AbalarMobil de ir recoller ou deixar os materiais dos vosos fillos e fillas podedes deixalos onde se vos indicará polo membro da  ANPA. Isto é para que nun só viaxe se poda facer todo e non haxa demasiado tránsito de persoas polo centro escolar. Co debido formulario cuberto como se indica na nosa web.

A entrega será posiblemente a derradeira semana de curso.

 

Lembremos que en 3º podedes optar aos novos lotes mediante o Fondo Solidario

SOLICITAR FONDO SOLIDARIO

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipostilos/

Atención!!!!!! Admisión curso 2020/2021

Entrega de materiais

Agradecer ao Equipo Directivo ,Equipo de Emerxencias e voluntarios  de Protección Civil de Teo pola entrega de materiais aos nosos alumnos e alumnas.

Fantástico traballo: o Servizo Municipal de Emerxencias e a Agrupación de Voluntarios de Protección CIVIL De TEO,…

Publicada por Uxia Lemus en Martes, 5 de mayo de 2020

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4609

 

SAÍDA MENORES DE 14 ANOS

Veña Campións e campionas, o domingo xa poderes sair a rúa!!!!!

 

Xuntanza coa Consellería de Educación: neste trimestre SO se pode TRABALLAR, e AVALIAR, SOBRE as materias impartidas nos DOUS PRIMEIROS TRIMESTRES do curso.