ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019 – 2020

Benqueridos pais e nais,

 

formulario de inscrición aos servizos de conciliación  (comedor, espera, acompañamento) para o curso 2019-2020, está dispoñible e estará aberto durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro, aínda que pregamos que o cubrades antes do 28 de xuño para ter a previsión de usuarios canto antes.

 

Con respecto ás actividades extraescolares, tal como se vos foi anunciando en anteriores notas, este ano non haberá preinscrición neste mes de xuño.

 

O día 2 de setembro enviarase ao correo dos socios o acceso ao formulario de inscrición correspondente para solicitar as actividads extraescolares do vindiro curso escolar 2019-2010. O día 5 de setembro subirase á páxina web da ANPA para todos aqueles que aínda non sexan socios. 

Este formulario deberedes cubrilo antes do 23 de setembro, xa que as actividades comezarán o martes 1 de outubro.

 

No caso de que aínda non sexades socias/os da ANPA e esteades interesadas/os en anotar aos nenos/as ás actividades extraescolares o vindeiro curso ou aos servizos de conciliación (comedor, espera, acompañamento), unha vez cuberto o formulario das actividades, deberedes achegarvos á oficina da ANPA para facervos socios ou pagar a correspondente matricula (lembrámosvos que nos dous casos deberedes aboar 25€  anuais).

 

Xa está dispoñible tamén o calendario de horarios de cada actividade para o voso coñecemento

  

A continuación atoparedes a relación de actividades extraescolares que se ofertarán o vindeiro curso:

 

1.-INGLÉS: Son dous días á semana e o prezo é de 40€ alumna/o por mes(Pago por domiciliación bancaria)

    No caso de grupos menores de 6 alumnas/os estes serían os prezos:

    * Se as clases fosen de 5 alumnas/os: 45€

    * Se as clases fosen de 4 alumnas/os: 55€

    * Se as clases fosen de 3 alumnas/os ou menos: 70€

 

2.- XIMNÁSIA RÍTMICA:(Pago por domiciliación bancaria)

INFANTIL:   14€ alumna/o por mes.  (Para nenas e nenos 5º e 6º de infantil. Un día á semana)

PRIMARIA:  20€ alumna/o por mes(Dous días á semana)

 

No caso desta actividade debe pagarse a maiores un seguro anual de 30€do seguinte xeito:

     *Alumnas/os que xa estaban matriculadas/os no curso escolar 2018-2019 : Os 30€ abonaranse no mes de xaneiro de 2020.

   * Alumnas/os de nova incorporación: Deberán abonar 11€ de seguro ao comezo da actividade, correspondentes aos meses de outubro a decembro de 2019 e 30€ do seguro anual en xaneiro de 2020.

Por temas do seguro o vindeiro curso todos os que se anoten a esta actividade deberán entregar o carnet fotocopiado polas dúas caras a cor e unha foto tipo canet con semblante serio (sen que se vexan os dentes).

 

3.- GUITARRA E UKELELE: Será un día á semana para alumnas/os de primaria (a partires de 2º) e prezo é de 15€ alumna/o por mes (pendente de forma de pago)

 

4.- ROCKBOTIC(robótica, deseño de videoxogos e impresión 3D) Será un día á semana e o prezo é de 22 € ao mes. Para que a actividade se leve a cabo esíxese un  mínimo de 8 alumnos e un máximo de 14.(Pago por domiciliación bancaria).

No caso de que ninguén dos anotados de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria a esta actividade se anote tamén a ximnasia rítmica, se todos os anotados están de acordo poderá desenvolverse de 16:00h a 17:00h.

 

5.- ZUMBA: Será un día á semana e o prezo é de 15€ ao mes. Para que se leve a cabo a actividade esíxese un mínimo de 10 alumnas/os por grupo (Pago por domiciliación bancaria)

 

6.- «É SPORT TI» (actividade de multideporte): Será dous días á semana e o prezo é de 15€ ao mes. Para que se leve a cabo a actividade esíxese un mínimo de 10 alumnas/os por grupo (Pago por domiciliación bancaria).

             

  —AS PRAZAS NAS ACTIVIDADES SERÁN CONCEDIDAS. POR RIGUROSA ORDE DE INSCRICIÓN

Felices vacacións!!!!!